Звіт директора Ситковецької ЗОШ І – ІІІ ступенів .

Facebook Vkontakte Twitter LiveJournal

 

                                                                              Звіт 

директора Ситковецької ЗОШ І – ІІІ ступенів

перед колективом та громадськістю

про роботу, проведену протягом 2017-2018 н.р.,

заслуханий на загальношкільній конференції 31.08.2018 року

 

Шановні учасники загальношкільної конференції: представники учнівської громади, педагогічного колективу та обслуговуючого персоналу школи, батьківського активу,  громадських і шефських організацій та органів самоврядування!

На порядок денний сьогоднішньої конференції виноситься одне питання – звіт адміністрації школи про роботу за минулий рік. 

Звіт охоплює період від 30 серпня минулого року до 30 серпня нинішнього.

Свою роботу за звітний період адміністрація будувала на основі  Статуту школи, керуючись розпорядженнями вищих керівних органів, в першу чергу відділу освіти райдержадміністрації, та Планом роботи на 2017-2018 навчальний рік, погодженим на засіданні педагогічної ради школи 30 серпня 2017 року.

Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є реалізація права підростаючого покоління на здобуття освіти.  В минулому навчальному році педагогічний, допоміжний та технічний персонал Ситковецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів працював, опираючись на річний план роботи школи, відповідно Статуту, над виконанням завдань по охопленню молоді навчанням, вдосконаленню навчально-виховного процесу, вихованню в дітях рис справжнього громадянина України,  підготовці випускників до свідомого вибору професії, збереженню життя і здоров’я вихованців, зміцненню матеріально-технічної бази школи.

На сьогоднішній день в школі нараховується 47 основних працівників, з яких 29 чоловік – педагогічні працівники, 18 – допоміжний та обслуговуючий персонал. В школі навчалося 202 учні, які, розподілені по 11 класах. 

           В розрізі питання про якість надання освітніх послуг вчителями надаю характеристику складу педагогічних працівників. З 29 педагогів мають вищу категорію -11, першу - 7, другу - 5, спеціаліст - 6, звання «старший учитель» - 5, звання «Відмінник освіти України» - 2.   27 учителів мають вищу освіту, 2 – середню спеціальну.  Серед педагогічних працівників стаж роботи до 10 років мають 9 учителів, стаж понад 20 років мають 16 учителів

Опираючись на річний план роботи школи, згідно його розділів, спробуємо підсумувати, що нам вдалось виконати,  що ні,  які причини невиконання та на що звернути увагу в майбутньому.

  Діяльність колективу з охоплення молоді навчанням на виконання Закону України «Про загальну середню освіту».

Територія, на яку поширює свою діяльність Ситковецька ЗОШ І – ІІІ ст., включає в себе Ситковецьку селищну та  Джуринецьку сільську ради.

Адміністрацією школи спільно з педагогічним колективом, вчителями початкових класів, працівниками дитячого садочка «Сонечко»,  селищною та сільською радами було проведено облік дітей шести- та семирічного віку, що мають йти до першого класу, складено їх списки, проведено збори батьків майбутніх першокласників, де надано рекомендації по організації навчального процесу,  направлено дітей  на проходження медико-педагогічної комісії. В минулому році до першого класу набрано 22 дитини, в цьому році на сьогодні набирається 23.

Минулого року на індивідуальній формі навчання навчалися Богачук Антон, в 10 класі Дяволюк Катя. Плануємо індивідуальне навчання для Антона і Каті продовжувати. Серед тих, хто набирається до 1 класу також є діти, що потребують індивідуального та інклюзивного навчання. Адміністрацією через класних керівників доведено до відома батьків необхідність проходження дітьми медогляду до 1 вересня 2018 року, щоб мати можливість, в разі необхідності,  дітей з вадами здоров’я виокремити в  спеціальну чи допоміжну групи на уроках фізичного виховання. Медогляд цього року учні проходять в нашій та в районній лікарні.

Для першокласників було створено належні умови навчання та відпочинку: організована робота ГПД,  дворазове харчування, обладнана спальня,  повністю забезпечено підручниками. Групою продовженого дня охоплено також учнів 2-4 класів, для них створена кімната самопідготовки та відпочинку. 

Укомплектовано 10-й клас з 14 учнів, що закінчили 9 класів нашої школи.

Адміністрація слідкувала за працевлаштуванням випускників 9-х, 11-х класів. Основна маса дітей продовжила навчання у вузах, технікумах та ПТУ. Минулого року всі випускники 9 та 11 класу  охоплені навчанням або працевлаштовані.                                        

Питання охоплення дітей навчанням, відвідування учнями школи неодноразово виносились на засідання батьківського комітету, учкому школи,  Ради школи, педагогічної ради, опікунської ради селища.  На ці засідання запрошувались учні, що пропускали заняття, їх батьки. В  основному відвідування школи учнями було задовільним. На сьогодні у нас ще  залишаються  проблемні діти в окремих класах.  Класні керівники спільно з представниками селищної ради відвідували сім’ї,  в яких були проблеми з відвідуванням дітьми школи.  Також постійно  в полі зору адміністрації та педагогічного колективу було питання дотримання учнями режиму школи, усунення запізнень на уроки.

Адміністрацією школи вчасно подано заявки на виготовлення документів про загальну освіту. Вручення атестатів  та свідоцтв  відбулось  також вчасно.

Протягом звітного періоду відповідно до графіку проводились засідання педагогічної ради,  працювала Рада школи  (голова Бондаренко С.В..), батьківський комітет (голова Гудзенко В.В.), учком школи (голова Пустовіт Ліза). Громадські органи шкільного управління постійно надавали допомогу адміністрації в управлінні закладом та його розвитку.

 

Організація освітнього процесу

 

У 2017-2018 н. р. освітня діяльність педагогічного колективу школи здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, спрямованої на особистісно зорієнтоване навчання й виховання та формування в учнів здорового способу життя, створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та міжпредметних компетентностей. Учні матимуть добрі знання лише тоді, коли їх вчитимуть професійо підготовлені грамотні учителі.

Адміністрація школи на належному рівні вирішила проблему забезпечення працівників та учнів навчальною, загальною та фаховою інформацією. У розпорядженні педагогічних працівників та учнів — вільний доступ до мережі Інтернет. Упродовж навчального року було проведено предметні тижні: початкових класів,  правознавства, інформатики, психології, хімії. біології,  дні української мови та літератури.

З метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2016-2017 н. р. проведено атестацію педагогічних працівників школи. Усього за результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: Мариничу О.І., Сніцаренку О.І.; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Бондаренко С.В.; підтверджено 11 тарифний розряд Чернецькій Т.В..

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних та районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти,. Обертинська О.П., Костюк Л.В., Чернецька О.А., Бондаренко С.В.,  Поліщук Л.М., Флакей Ж.В., Приходько І.С.,  Коваль Н.В., Гуцаленко Т.В., Сніцаренко Г.В., Сніцаренко О.І., Бондаренко Л.П., Цвора А.Д. пройшли заплановані курси підвищення кваліфікації. Усі учителі, які викладають у 1 класі НУШ  пройшли навчання на спеціальних курсах післядипломної освіти та онлайн-навчання на платформі ЕДЕРА. Вчителі школи самостійно обирають та проходять навчання через мережу інтернет та різноманітних фахових курсах, семінарах і інших форми навчання.

Робота педагогічного колективу над формуванням в учнів навичок здорового способу життя має гарні результати. На базі школи проведено   кущові змагання з футболу, тенісу, волейболу.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2017-2018 н.р. було вивчено стан викладання географії та економіки (6-11 кл.), математики  (1-11 кл.), трудового навчання та технологій (1-11 кл.);  здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі). Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.  

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено психологічні дослідження щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

У школі проведено І етап предметних олімпіад із базових дисциплін.

Переможці І етапу предметних олімпіад узяли участь у II (районному) етапі. Загальне місце серед шкіл району з олімпіад – 4.

Близько 100 учнів школи взяли участь в очних олімпіадах із базових дисциплін на шкільному рівні, 60 учнів - на рівні району, 4 учнів  представляли наш район  на рівні області.

На підставі наказу по відділу освіти Немирівської РДА  «Про підсумки участі учнів школи в районному етапі предметних олімпіад та конкурсів» від 05 січня 2017 року,    №  3  результати участі учнів школи наступні:

№п/п

Предмет

Учні-учасники

Клас

Місце

Учитель

 

1

Правознавство

Коваль Роман

11

І

Приходько І.С.

 

2

Хімія

Чернецька Богдана

7

І

Воронко Н.А.

 

3

Хімія

Олійник Роман

8

ІІ

Воронко Н.А.

 

4

Хімія

Мушенко Таня

7

ІІ

Воронко Н.А.

 

5

Фізика

Пустовіт Крістіна

10

ІІ

Мандролько М.Б.

 

6

Технології

Антонова Анна

10

ІІІ

Бондаренко С.В.

 

7

Астрономія

Гуцаленко Уляна

10

ІІ

Мандролько М.Б.

 

8

Астрономія

Коваль Роман

11

ІІ

Мандролько М.Б.

 

9

Екологія

Тішина Антоніна

11

ІІІ

Сніцаренко О.І.

 

10

Російська мова

Павловська Марія

10

ІІ

Костюк Л.В.

 

11

Математика

Олійник Роман

8

І

Руда В.В.

 

12

Історія

Удоденко Іра

11

ІІІ

Маринич О.І.

 

13

Історія

Коваль Роман

11

ІІ

Маринич О.І.

 

14

Конкурс ім.П.Яцика

Антонов Дмитро

3

ІІ

Поліщук Л.М.

 

            Адміністрація школи в міру необхідності забезпечила учасників транспортом, компенсувала затрачені вихідні дні зайнятим організацією участі в олімпіадах педагогам.

У 2017-2018 н. р. учні змагалися із 17 предметів.

         Низькі результати маємо з: біології, інформатики, інноваційних технологій, російська мови і літератури в мовознавчих конкурсах Ім. Шевченка та П.Яцика.

         Це означає, що вчителям з названих предметів потрібно докладати більше зусиль щодо якісної підготовки учасників учнівських олімпіад.  Підсумки олімпіад, конкурсів узагальнені відповідною довідкою, наказом по школі.

У цьому році учні нашої школи продовжили брати активну участь в Міжнародних конкурсах , зокрема, з математики „Кенгуру”, з української мови «Соняшник», фізики «Левеня», інформатики «Бобреня». Активними в організації й проведенні конкурсів були координатори: Рудий С.М., Руда В.В., Мандролько М.Б., Сніцаренко Г.В., Чернецька О.А., Тишкевич Т.О.. Вони не тільки організували відкриття, забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, а й організували урочисте вручення сертифікатів та призів. Таким чином, в цьому навчальному році продовжено традиції творчих конкурсів, що свідчить про позитивну динаміку роботи з обдарованими учнями.

Протягом 2017-2018 н.р. на базі школи проведено районний семінар вчителів художньої культури (вчитель Флакей Ж.В.) та вчителів правознавстка (вчитель Приходько І.С). Семінари проведено на методичному рівнях. Отриманов багато схвальних відгуків від колег-педагогів району.

В школі діють два комп’ютернихй класи з підключенням до мережі «Інтернет», кабінет фізики оснащений мультимедійним комплексом, кабінет історії  що свідчить про можливість якісної підготовки для проведення інноваційних уроків кожним учителем.

На відмінно навчальний рік закінчили такі учні, які наприкінці навчального року були нагороджені грощовими преміями:

Антонов Дмитро 3 кл.

Бадовська Алла 4 кл.

Гижа Аліса 4 кл.

Поспєлов Назар 4 кл.

Рудий Олексій 4 кл.

Усаченко Альона 5 кл.

Гунченко Аміна 5 кл.

Гунченко Сабіна 5 кл.

Чернецька Богдана 7 кл.

Пустовіт Крістіна 10 кл.

Протягом навчального року у школі якісно працював логопедичний пункт –керівник вчитель-логопед Панасенко Т.Є.. Свою роботу  вчитель  здійснювала в таких напрямках: проведення обстеження дітей, допомога педагогам у плануванні та проведенні роботи з розвитку мовлення дітей-логопатів, консультації для дітей та батьків, підбір корекційного матеріалу, дидактичного  матеріалу по дисграфії. Робота її поширювалась не лише на дітей школи, а й на освітні заклади сіл Ометинці, Юрківці, В.Кропивну, Райгород, Мельниківці, Нові Обіходи, куди учителька неодноразово здійснювала виїзди для обстеження дітей та проведення консультацій. Заслуговує поваги і робота по благоустрою кабінету, забезпеченню його  меблями, дидактичними посібниками, методичною та корекційною літературою. Панасенко Т.Є. було ініційовано проведення навчального-практичного семінару на тему «Впровадження інклюзивного навчання  в  освітніх закладах», доповідачем була Каменщук Т.Д., керівник обласного ПМПК.

Плідно працював і практичний психолог школи  - Каленич А.І.. Велику увагу було приділено груповій та індивідуальній роботі, особливо з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

Керівник шкільного МО вчителів, що викладають в інклюзивних класах Вітвіцька А.І. провела до дня  людей з особливими потребами круглий стіл з батьками, що мають дітей з ООП та підготувала виставку творчих робіт та театралізований виступ дітей ООП.

У 2018-2019 н.р. ШМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, з дітьми, що мають особливі потреби, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад, особливу увагу звернути вчителям на якісну підготовку учнів випускних класів до ДПА та ЗНО, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати практично-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно методичних проблем.

Особливу увагу потрібно  приділити усім вчителям з впровадження та успішнї реалізації з 1 вересня 2018 року завдань нової української Вінницької АНО, а і різноманітні освітні онлайн-платформи.

 

 

Виховна робота за 2017 - 2018 навчальний рік

 

         Виховна робота протягом 2017 -2018 н.р.велась згідно плану роботи школи плану виховної роботи та планів роботи класних керівників. А також керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».Тому провідним напрямком виховної роботи 2017 -2018 н.р. залишається національно - патріотичне виховання.    Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю з батьками.

 У здійсненні виховного процесу адміністрацією, класними керівниками, вчителями - предметниками використовуються різноманітні форми і методи роботи:  конкурси, зустрічі з цікавими людьми, виставки, години спілкування, літературні композиції, змагання, бесіди, інтелектуальні шоу, вікторини, тематичні  предметні тижні тощо. Обов’язковими є щотижневі класні години, введені в розклад. Тематику і форму проведення класних годин підбирають класні керівники.  Також  обов’язковими є відкриті виховні заходи, які готують класні керівники разом зі своїми вихованцями.

 

Найбільш яскравими заходами у виховному процесі  протягом навчального року були:  День знань(відповідальна Романовська Г.А., Бондаренко С.В.), Перший урок на тему «Україна  - моя Батьківщина» (класні керівники 1-11 класів), День працівника освіти Романовська Г.А., Бондаренко С.В ,   День працівника сільського господарства (Романовська Г.А., Бондаренко С.В.), День Збройних Сил України (Сніцаренко О.О .Войтенко С.П.), Новорічний ранок з учнями 1-4 класів "Зима іде, новорічне свято веде"(Романовська Г.А. Бондаренко С.В.), "Новорічні казкові пригоди " для учнів 5-7 класів (Бондаренко С.В., класні керівники 5-7 класів), Новорічний  карнавал (Бондаренко С.В., класні керівники 8-11 класів), святкування 8березня (Бондаренко С.В., Романовська Г.А.), Зустріч поколінь ( Бондаренко С.В., Романовська Г.А., Обертинська О.П.), Свято останнього дзвоника ( Романовська Г.А., Бондаренко С.В., Якубенко Л.А.), Таланти нашої школи (Романовська Г.А.), посвята в Подоляни та Барвінчата (Романовська Г.А., Бондаренко С.В.), сільські гуляння до Масляної ( Бондаренко С.В.)

          Проведено відкриті виховні заходи класоводів та класних керівників: День захисника Вітчизни (Приходько І.С. з учнями 6 класу),Здрастуй, осінь золота ( Цвора А.Д з учнями 4 класу),  Вечір – реквієм приурочений голодомору 1932 -1933 років, (сніцаренко Г.В з учнями 10 класу),  Український рушничок ( Чернецька О.А. з учнями 2 класу), свято «Українські вечорниці» (Воронко Н.А з учнями 7 класу), свято «Іде Святий Миколай» (Обертинська О.П.. та учні 5 класу),  «Ми нація єдина, твої ми діти, Україно» (Руда В.В. з учнями 8 класу), Бал ввічливості (Гуцаленко Т.В. з групою продовженого дня), Свято Букварика (Якубенко Л.А.з учнями 1 класу) День закоханих (Костюк Л.В. з учнями 9 класу), здраствуй, веснонько Поліщук Л.М. з учнями 3 класу,   День української мови та писемності (Сніцаренко Г.В. Тишкевич Т.О.),  День Гідності та Свободи  (Приходько І.С..), День Миру (Романовська Г.А.), День партизанської слави (Назаренко І.В. Бондаренко С.В.) До Дня захисника Вітчизни проведено Козацькі забави» ( Войтенко С.П., Сніцаренко О.О.),  До Дня Збройних Сил України проведено змагання між командами учнів 9-10 класів, а також організовано зустріч з учасником АТО Дядюком Юрієм ( Войтенко С.П.). День пам’яті і примирення  ( Бондаренко С.В., Романовська  Г.А.).  До Дня інваліда проведено круглий стіл з батьками дітей з особливими потребами. (Вітвіцька А.І. Панасенко Т.Є), день пам’яті Небесної сотні, день пам’яті героїв Крут, день Соборності України (Приходько І.С.),

      В другий тиждень вересня проводився олімпійський тиждень із різних видів спорту: біг 60 м., біг 100м., стрибок у довжину, баскетбол, волейбол, великий футбол, перетягування канату.

     З 20 по 24 вересня  організовано та проведено зліт фестиваль «Макітра – 2017» в якому взяли участь 17 команд району та області. Команда учнів нашої школи отримала І призове місце. У туристичному зльоті  "Гранів скликує друзів" серед  12  команд   наша школа отримала 4  місце, привезли 35 грамот та 5 медалей.

        З 16 по 18  лютого в с. Агрономічне проходив відкритий чемпіонат області з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях та серед 21 команди вибороли І місце.  В м. Ладижин 27 березня проходив 10 – тий чемпіонат з техніки пішохідного туризму, присвячений річниці звільнення міста від фашистських окупантів, діти отримали велику кількість медалей та грамот. З 19 по 22 квітня учні школи взяли участь у відкритому чемпіонаті області з техніки пішохідного туризму серед студентів та юніорів і з  11 команд вибороли 5 місце.

        З 3 по 4 травня учні школи прийняли участь у районній  військово – патріотичній грі «Сокіл» «Джура», де завоювали  перше призове місце. З 17 по 20  травня команда під назвою «Вільні люди» продовжила змагання  у обласному конкурсі, де показали гарні результати.

         Екологічна агітбригада школи  «Екоклас» серед 13 команд району завоювали І місце. Свої вміння та здібності вони показали на обласному рівні, де отримали 11 місце серед 23 команд.

          Організовано шкільні спортивні змагання з футболу та  стрітболу. У цих видах наші учні взяли участь у районних змаганнях і отримали такий результат: з футболу – ІІІ місце (команда дівчат). З стрітболу -  ІVмісце (команда хлопців),ІІ місце (команда хлопців молодща група), ІІ місце (команда дівчат старша група), І місце (команда дівчат молодша група), Лелеченя,  де учні завоювали 4 місце.  В легкій атлетиці дівчата вибороли в естафеті 2 місце, стрибки з розбігу дівчата отримали 2 місце, з  бігу хлопці вибороли 3 місце. Проведено волейбольний турнір пам’яті В.М.Тасєвича. До Дня памяті та примирення  організовано футбольний турнір, де наша команда виборола  І місце.

Проведено виставку «Дивина  із  саду та городу» ,  ярмарок до «Дня інваліда» за кошти якого було придбано подарунок для Дяволюк Каті. За  зібрані кошти з  новорічного ярмарку придбано новорічний костюм для Снігурки. 

             Проведено  операції  "5 картоплин", "Грушечка", « Збережемо зелену красуню»

        Протягом року проводилась благодійна допомога воїнам АТО. Своєю небайдужістю та організованістю відзначилися  всі учні школи.

      Проведено екскурсію «Партизанськими стежками» до Шабелянського лісу для учнів 10- 11 класів на чолі з Мариничем О.І.,учні з цікавістю слухали розповіді про партизанів та їх життя.   Цікаві екскурсії  до осіннього лісу були у учнів 7 та 5 класів.

Також змістовними екскурсіями були поїздки до м. Вінниці, де учні відвідали фабрику «Рошен», виробничу фірму «Панда»  яка виготовляє безалкогольні напої під торговою маркою "Караван", краєзнавчий музей, музей моделей транспорту

          Варто відзначити роботу гуртків «Спортивне орієнтування» - керівник  Рудий С.М., «Юні вокалісти» та гурток  "Умілі ручки" -Бондаренко С.В., гурток «Патріот» - Приходько І.С.

   Організовано зустріч із керівниками всеукраїнської молодіжної організації «Пласт», а також на базі школи проведено семінар для учасників та гуртківців «Пласту»

          Цікавими та змістовними були тиждень правознавства, тиждень, тиждень БЖД , початкових класів, тиждень географії. Серед учнів 8 – 10 класів проведено розважально – інтелектуальну гру «Найрозумніший географ» переможцем якої став учень 11 класу Коваль Роман.

           9 листопада  відзначено "День української мови та писемності" учні школи та вчителі взяли участь у написанні радіо диктанту. 21 лютого проведено День української мови.

         На День святого Миколая до школи завітав  благочинний отець Василій з подарунками для учнів школи.

          У перший день занять, а також  протягом навчального процесу в усіх класах проводяться  інструктажі з ТБ та правил поведінки в громадських місцях.

     На досить гарному рівні протягом року працювало учнівське самоврядування. Учнівський комітет  час від часу проводив рейд-перевірки по школі. Це контроль санітарного стану у класах, організація свят.

          На достатньому  рівні працює Рада з профілактики правопорушень.. Протягом року проведено 4 засідання,  на яких розглядавсь ряд питань. Велика увага зверталась на дітей з особливими освітніми потребами. Класні керівники та класоводи, психолог  школи, вчитель логопед, заступник директора з виховної роботи проводять велику роботу з цими дітьми. Їх поведінка, навчання в школі та за її межами постійно в полі зору.

   Протягом року проходили засідання батьківського комітету,  де вирішувались питання навчання та відвідування учнями школи, дотримання учасниками навчально - виховного процесу єдиних  вимог до учнів. Також, відповідно до плану роботи, працювала Рада школи, тут вирішувались  різні проблемні  питання  навчання та  виховання.

    Традиційно щомісячно випускається газета  "Шкільними стежками", в якій висвітлюються  всі моменти шкільного життя.

 

 Охорона здоров’я та техніка безпеки.

В цьому напрямку адміністрація школи планує і робить чимало З метою збереження здоров’я дітей адміністрацією школи:

-      забезпечено протягом року вивчення курсу Основ здоров’я в 1-11 класах;

-         по можливості в класи підібрано парти та стільці відповідно зросту учнів;

-         регулярно проводяться огляди учнів медсестрою школи;

-         розроблено та регулярно проводяться бесіди з учнями про здоровий спосіб життя, дотримання техніки безпеки в побуті та під час занять, походів, екскурсій

-         поурочне навантаження учнів відповідає санітарно-гігієнічним нормам;

-         кабінети школи, спортивна зала, майстерні, їдальня, кочегарка забезпечені медичними аптечками та вогнегасниками;

-         регулярно перед початком занять, що можуть становити небезпеку, вчителями школи проводиться інструктаж з техніки безпеки;

-         організовано змагання між класами по дотриманню належного санітарно-гігієнічного стану;

-         проведені навчання з дій при виникненні надзвичайної ситуації, тренування з евакуації персоналу школи;

-         частково забезпечено школу протипожежним інвентарем;

-         проведено поглиблений медогляд учнів, забезпечено медогляд педпрацівників та обслуговуючого персоналу;

-         організовано учнівське і вчительське чергування по школі та класах;

-         організовано дворазове гаряче харчування першокласників та забезпечено гарячими обідами учнів 2-11 класів /бюджет і батьківський кошт/

-         за відсутності коштів, на жаль,  не організовано пришкільний  табір відпочинку;

 

  Зміцнення і раціональне використання навчально-матеріальної бази. Господарська діяльність.

 

Господарська діяльність мала минулого року певні особливості, оскльки до Нового року працювали через відділ освіти, а з 1 січня 2018 – згідно затвердженого бюджету селищної ради.

На оплату праці педагогів державою виділяється субвенція. Решта  фінансового забезпечення школи  на сьогодні покладається на селищну раду. Сюди входять оплата праці технічного персоналуи, оплата будматеріалів для ремонту, підписку періодики, придбання канцтоварів, придбання наочних посібників, підручників, спорттоварів, інструментів, меблів, оргтехніки, посуду, бензину,  ремонт обладнання,  теплосистеми, електросистеми тощо.  В багатьох випадках  ми змушені надіятись на благодійну допомогу батьків та підприємців,  власні надходження, хоч вони не є стабільними чи регулярними.

Адміністрацією вживались заходи по забезпеченню школи підручниками, посібниками, довідковим матеріалом, зокрема необхідним для проведення ДПА. Так, подавались , як і щороку, заявки на необхідну літературу до відділу освіти. В частковій мірі ці заявки задоволені, і підручники ми привезли. Проте поповнення сучасною технікою, обладнанням  на сьогодні все ще потребують кабінети, навчальні майстерні, спортзал.  

Протягом звітного періоду силами технічного персоналу, батьківської громади проведено досить якісний поточний ремонт школи. Відремонтовані кабінети та зали, бібліотека, їдальня, коридори школи.

Великим досягненням для школи є наявність шкільного автобуса, що дозволяє не тільки організувати підвіз дітей до школи, але й здійснювати екскурсії до різних міст нашого краю, поїздки на різноманітні змагання та конкурси, олімпіади. За 5 років автобус жодного дня не простояв як технічно несправний, поточні ремонти його проводили своїми силами /водія Войтенка В.В./ та власним коштом (масло, фільтри). На сьогодні коштом селищної ради автобус пройшов ремонт  і готовий  до нового навчального року.

Всі накладні на оприходування придбань та списання матеріалів подаються до бухгалтерії відділу освіти. Одначе в обліку матеріальних цінностей є суттєві недоліки. Оприходування надходжень не завжди робиться у встановленому порядку. Це через формальне проведення інвентаризації. Завгоспу школи слід звернути особливу увагу на облік та списання матеріальних цінностей.

Благодійним коштом, батьківською допомогою та власними силами   працівників протягом звітного періоду проведено:

- роботи по зовнішній та внутрішній побілці та фарбуванню приміщень школи;

- роботи по облаштуванню зали відпочинку;

- роботи по облаштванню кімнати ГПД;

- роботи по реконструкції Інклюзивно-ресурсної кімнати

        Велику допомогу  в здійсненні ремонту школи надають батьки, за що їм величезна подяка від усієї нашої шкільної громади. На засіданнях батьківського комітету  щоразу заслуховується питання про необхідність придбань тих чи інших матеріалів, необхідних для поточного ремонту. Всі придбання і списання проводяться згідно накладних та актів. На жаль з кожним роком державне фінансування на потреби освіти меншає, кількість учнів меншає, ціни зростають, а приміщення залишаються ті ж самі та старішають.  І ми щороку просимо батьків недостатність  фінансування брати на свої плечі. 

  Значну кількість праці та коштів також вкладено батьками  в якісний ремонт класів.

В певній мірі йде поповнення книжкового фонду частково за рахунок благодійництва, частково з бюджету. Зроблена невелика підписка періодичної преси із бюджетних  коштів.

Поповнення спортивної бази державним коштом практично не здійснюється, надіємось на спонсорів.  Власним коштом поповнюємо   матеріальну базу туристського гуртка.

Своїми силами і коштом впорядковуємо квітники. Город використовуємо під навчально-дослідні ділянки та частково засадили овочами. Придбали для цього власним коштом насіння та 20 кущів троянд. Незважаючи на засуху,   на сьогодні приємно подивитись на наші квітники та  дослідні поля. Також своїми силами   впорядковуємо і територію селища та лісосмуг вздовж доріг.

Нашими спонсорами (ТОВ «Ситковецьке» /Гораєвський Л.Ю./, ТОВ «Шанс» в цьому році надано благодійні подарунки на Новий рік, яких вистачило для всіх учнів школи,  за що їм сьогодні велика вдячність від дітей.

-         Поточний літній ремонт: витрати на матеріали, інструменти та обладнання склали  26 тис. грн. за рахунок бюджету та благодійників (Гораєвський Л.Ю.-10000грн.)

-         Батьківська благодійна допомога щорічно забезпечує школу необхідними матеріалами на суму близько 20 тис. грн. Окрім того, силами батьків щорічно виконується ремонт класних кімнат.

-         переглянуто і поновлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію даху, утеплення фасаду та благоустрій території коштом селищної ради

-        отримано обладнання кабінетів на 144 тис. грн коштом залишку освітньої субвенції: телевізори, обладнання кабінетів, мультимедійна техніка.

-         Завершено  євроремонт інклюзивно-ресурсної кімнати коштом місцевого бюджету

-         Вечерук А.А.  та Гораєвський Л.Ю. підтримують зерном для крупи та олією  їдальню.

В харчуванні учнів допомогу надають Ситковецька селищна та Джуринецька сільська ради. 7 грн оплачують обіди для пільгових категорій дітей та 3.50 – для решти учнів.

Ситковецька селищна та Джуринецька сільська ради оплачували частковий ремонт автобуса. Ситковецька рада на  сьогодні практично взяла на себе все фінансове утримання закладу: оплата Інтернету, вогнегасників, підручників, зарплата техпрацівників, медикаменти, підписка, оплата електоенергії, придбання вугілля і палетів для котельні

На жаль, зовсім осторонь від допомоги в ремонті школи залишається ТОВ «Шанс», як і в попередні роки.

Яловенко Саша, випускник школи, протягом року надсилав нам  літературу та  державну символіку.

Поляруш Андрій продовжує підтримувати спорядженням команду юних туристів. І цьогоріч надав для них потужну підтримку, а також надав кошти для проведення Інтернету до кабінету математики та канцтовари для школи.

В усіх починаннях маємо постійну підтримку голови селищної  ради,  депутатів і членів виконкому та батьківської громади. Активною в плані допомоги школі в різних напрямках є позиція селищного голови В.М.Михайленка. Це і залучення підприємців до ремонту школи, і допомога в організації харчування школярів, в ремонті шкільного автобуса.  Ситковецькою селищною радою здійснюється підтримка кращих учнів школи і грошовими преміями, і подарунками на свято Першого дзвінка учням молодших класів. Від усієї шкільної громади хочу подякувати Віктору Миколайовичу за турботу і підтримку.

За рахунок наданих коштів цьогорічних випускників школи та учасників свята  «Зустріч поколінь»  придбали принтер.

Маємо пустуючі приміщення в центрі, проте немає бажаючих їх орендувати. Запрошуємо бажаючих відкрити свою справу.

На благодійний рахунок поступають кошти від бажаючих допомогти.

В планах маємо подальше оновлення меблів школи, ремонт музичного кабінету, коридорів, вестибюлю, спортзалу,  поповнення кабінетів наочністю та обладнанням, ремонт огорожі.

 

 Завдання на наступний рік

  З вищезазначеного видно, що педагогічний колектив та обслуговуючий персонал досягли  у своїй роботі значних результатів. Однак, в наступному навчальному році увагу слід приділити наступному:

-         охопленню всіх дітей шкільного віку навчанням, зміцненню систематичного контролю за відвідуванням учнів;

-         роботі по зростанню іміджу школи як опорної в регіоні;

-         подальшому оволодінню всіма учителям практичними навичками роботи з комп’ютером, принтером, сканером, ксероксом, мультимедійною дошкою, вмінню користуватись Інтернетом, створенням презентацій, роботі шкільного сайту;

-         посилити відповідальність учителів за дотриманням норм  і правил ведення шкільної документації;

-         ефективнішій роботи методоб’єнань вчителів-гуманітаріїв, класних керівників, предметів естетичного циклу;

-         продуктивнішій співпраці з батьками;

-         створенню і оформленню навчальних кабінетів української мови, іноземної мови.

-         активізації роботи з обдарованими дітьми, якіснішій підготовці учнів для участі в районних предметних олімпіадах;

-         активізації виховної роботи у національному та військово-патріотичному напрямках;

-         активізації роботи з дитячими організаціями, органами учнівського самоврядування, вожатих;

-         регулярному висвітленню діяльності школи в періодичній пресі;

-          зміцненню і примноженню матеріально-технічної бази школи.

 

Щиро вдячний за роботу своїм колегам-педагогам, що продовжують виконувати свої обов’язки в непростих умовах, коли йде процес реформування освіти. Фігура вчителя завжди була і залишається в суспільстві дуже поважною, ні з кого діти не беруть так приклад як із учителів.

 

Щиро вдячний батькам за підтримку, допомогу, особистий вагомий внесок в створення належних умов навчання і виховання, за гарну доброзичливу співпрацю.

 

Щиро вдячний тим, хто забезпечує школу теплом, світлом, їжею, затишком, комфортом -  нашим техпрацівникам.

 

Коли ми всі працюємо на совість і разом – той результат видно далеко.


vote data