Вікторина « Що ми знаємо про козацтво?» 7-9 класи

Вікторина « Що ми знаємо про козацтво?»

 7-9 класи

 

Тематичне оцінювання історія України 8 клас «Українські землі наприкінці 50-х ХVІІ — початку XVIII ст.».

 Тематичне  оцінювання  історія України 8 клас

 «Українські землі наприкінці 50-х ХVІІ — початку  XVIII ст.».

 

Завдання з історії України для учнів 5,6,7, 8-х класів

Завдання з історії України для учнів 5,6,7,  8-х класів

5 клас.,

 Самостійне опрацювання.

. Прочитати параграфи 15, 16 підручника .

 1. Виконати завдання № 1-4  сторінка 120 ( письмово)
 2. Розглянути карти в атласі: Київська Русь (с. 12) та Українське козацтво в битвах і походах.
 3. Виконати завдання на контурній  карті «Українське козацтво в битвах і походах» (2 сторінка).
 

Тематичне оцінювання Історія України 8 клас

Тематичне оцінювання

Історія України 8 клас

Тема: « Українські землі у першій половині ХVІІ ст.»

Основні поняття

Куруківська угода, вертеп,  « українське бароко», мемуари,  «Тарасова ніч», «Ординація  Війська Запорізького»,  латифундія, товарне виробництво, ясир., Хотинська війна, каторга, гарем, «Катехізис».

 

Тематичне оцінювання №3 Історія України 7клас Київська держава ( Русь- Україна) у другій половині ХІ- ХІІІ ст .

Тематичне оцінювання №3  історія України 7клас

Київська держава ( Русь- Україна)  у другій половині ХІ-  ХІІІ ст .

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Князівський з’їзд , вотчина, віче, половці,  «Повчання дітям», міжусобні війни,

«Союз трьох Ярославичів», політична роздробленість, Україна, «Слово о полку Ігоревім», Київське, Чернігово-Сіверське та Переяславське князівства (показати  на карті), літопис, князь, бояри , дружина, князівство, живопис, архітектура, література, літописання, усна народна творчість, тюрки, ятвяги, чудь, феодальна монархія, республіка.

 

Завдання з історії України для учнів 9-х – 11-х класів

Завдання з історії України для учнів 9-х – 11-х класів

9 клас.  Самостійне опрацювання.

Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. Параграфи 16,17,18.

Тема 5. Наш край наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. Поділля. Ситковеччина.  Матеріали брати з «Історії міст і сіл УРСР. Вінницька область» у бібліотеці. Звертатись до учителя.

 

Тематичне оцінювання 3 Історія України 11 клас

Тематичне оцінювання 3

Історія України 11 клас

Тема 3. Україна в період «Відлиги» /1953 – 1964 рр.

І. Історичні особи. Й.Сталін, М.Хрущов, Л.Мельников, О.Кириченко, М.Підгорний, О.Довженко, Л.Брєжнєв, П.Шелест, Л.Каганович, Л.Лук’яненко, В.Глушков, О.Палладін, М.Амосов, М.Боголюбов, Б.Патон, І.Світличний, Є.Сверстюк, Л.Костенко, В.Симоненко, І.Драч, П.Майборода, В.Некрасов, Г.Тютюнник, А.Горська.

 

Історія України 10 клас Тематичне оцінювання № 4

Історія України 10 клас 
Тематичне оцінювання № 4

Тема 4. Розвиток культури в 1917 – 1921 роках

Історичні особи:
Гнат Юра, Б.Лепкий, В.Вернадський, А.Кримський, О.Олесь, П.Тичина, В.Сосюра, Лесь Курбас, М.Леонтович, О.Кошиць, Г.Чупринка, Г.Нарбут, М.Бойчук, І.Кавалерідзе.

 

Історія України. 9-кл. Тематичне оцінювання №3

Історія України. 9-кл.
Тематичне оцінювання №3 
Тема 4. Культурне життя на українських землях в кінці ХVІІІ – у пер. пол. ХІХ ст.
  Тема 5. Наш край в кінці ХVІІІ – у пер. пол. ХІХ ст.
 
І. Особи.
Т.Осиповський, М.Остроградський, І.Орлай, О.Волощак, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка, М.Гоголь, Г.Квітка-Основ’яненко, М. Костомаров, Т.Шевченко, П.Куліш, І.Котляревський, А.Меленський, І.Мартос, Д.Левицький, І.Сошенко, В.Тропінін, Потоцькі. 

 

Тематичне оцінювання № 5 Історія України 11 клас

Тематичне оцінювання № 5

Історія України 11 клас

Тема 5. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

І.Особи.
М.Горбачов, В.Щербицький, В.Івашко, Л.Кравчук, Л.Лук’яненко, В.Чорновіл, І.Драч, І.Юхновський, Ю.Щербак, І.Кандиба, Філарет, 

 

Історія України 10 клас Тематичне оцінювання № 6

Історія України 10 клас

Тематичне оцінювання № 6

Тема 5. Радянська модернізація України

І. Історичні особи.
  Г.Петровський Л.Каганович Л.Троцький М.Демченко 
М.Скрипник В. Чубар М.Бухарін П.Ангеліна
Х. Раковський В.Липківський О.Стаханов

 

Історія України 9-клас Тематичне оцінювання №6

Історія України 9-клас
Тематичне оцінювання №6

Тема 7. Культура України 2 пол. ХІХ ст.

Особи
 
1) М.Вернадський
2) М.Грушевський
3) М.Миклухо-Маклай
4) М.Авенаріус
5) М.Бенардос
6) І.Мечников
7) І.Пулюй
8) Д.Яворницький

 

Тематичне оцінювання № 4 Історія України 9-кл.


Тематичне оцінювання № 4

Історія України 9-кл.

Тема 6. Наддніпрянська Україна в 2-й половині ХІХ ст.


Історичні особи.
Микола І, Олександр ІІ, Яхненки, Симиренки, Терещенки.


 

Історія України 11 клас Тематичне оцінювання № 6

Історія України 11 клас 
Тематичне оцінювання № 6

Тема 6. Україна в умовах незалежності

І.Особи.
Л.Кравчук, Л.Лук’яненко, В.Чорновіл, І.Драч, Л.Кучма, О.Мороз, П.Симоненко, І.Плющ, В.Ющенко, Ю.Тимошенко, В.Янукович, Р.Віктюк, Л.Подкопаєва, С.Бубка, 

 

Історія України 10 клас Тематичне оцінювання №7

Історія України 10 клас

Тематичне оцінювання №7

Тема 6. Західноукраїнські землі в 1921 – 1939рр.

І. Історичні особи. Ю.Пілсудський, Є.Коновалець, А.Волошин, С.Бандера, Д.Донцов, В.Липинський.
 

 

Історія України 10 клас Тема 4. Українська РСР в умовах непу.

Тематичне оцінювання №5
Історія України 10 клас

Тема 4. Українська РСР в умовах непу.

І. Історичні особи.
  М.Волобуєв М.Хвильовий С.Єфремов
Г.Гринько О.Довженко Д.Граве
Л.Каганович Л. Курбас Г.Вірьовка 
М. Скрипник В. Чубар Г. Юра

 

Тематичне оцінювання № 5 Історія України 9-клас

Тематичне оцінювання № 5

Історія України 9-клас

Тема 6. Суспільно-політичний рух в Україні в др. пол. ХІХ ст.


 
1) П.Чубинський
2) М.Грушевський
3) І.Франко
4) М.Павлик
5) Ю.Бачинський
6) В.Антонович
7) Олександр

 

ІУ 11 кл. ТО 4

Історія України                                            

 

ІУ 10 кл

Тематичне оцінювання №8

 

Тема 5. Радянська модернізація України

 

І. Історичні особи.

          Г.Петровський   Л.Каганович         Л.Троцький       М.Демченко       

М.Скрипник         В. Чубар               М.Бухарін             П.Ангеліна

Х. Раковський     В.Липківський    О.Стаханов           С.Косіор

М.Хрущов            О.Богомолець      Є.Патон                 Ю.Кондратюк

М.Крилов             П.Капіца               М.Бойчук              Н.Ужвій

                                     

ІІ. Основні дати

 1. 1927-28 – хлібозаготівельна криза
 2. 1928 – «Шахтинська справа»
 3. 1928-32 – перша п’ятирічка
 4. 1930 – ліквідація УАПЦ
 5. 1929 – перехід до форсованої індусріалізації
 6. 1930 – початок суцільної колективізації та ліквідації куркульства
 7. 1932 – закон «про п’ять колосків»
 8. 1932 вступ у дію Дніпрогесу
 9. 1932-33 – голодомор в Україні

10. 1933-37 – друга п’ятирічка

11. 1934 – перенесення столиці з Харкова до Києва

12. 1935 – почин О.Стаханова

13. 1937 – прийняття нової Конституції УРСР

 

ІІІ. Основні поняття.

«шкідництво», індустріалізація, колективізація , «розстріляне відродження», розкуркулення, «закон про п’ять колосків», стахановський рух, штурмівщина, «правий ухил», «Спілка визволення України», «група Бухаріна», УАПЦ.

ІІІ.Основні питання.

 1. Наведіть факти, що свідчили про згортання непу наприкінці 20-х рр.
 2. Якої шкоди було завдано с/г  в ході суцільної колективізації?
 3. Чи було забезпечене практичне втілення  в життя прав і свобод, декларованих громадянам України Конституцією 1937 року?
 4. У чому полягали труднощі і суперечності розвитку української культури?
 5. Які перспективи відкривала перед Україною модернізація?